چهار شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۱
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «طراحی نشانه» نوشتۀ مسعود سپهر منتشر شد.

در کتاب «طراحی نشانه» به مباحث نظری و مفاهیم کلی دربارۀ نشانه پرداخته نشده، بلکه به شرایط و چگونگی ساخت و ساز نشانه در روند طراحی گرافیک توجه شده است و اینکه یک نشانه در ارتباط تصویری باید چه خصوصیاتی داشته باشد. در طراحی نشانه باید به چه چیزهایی توجه شود، و برای رسیدن به طراحی یک نشانۀ مناسب باید چه مراحلی را گذراند.

کتاب «طراحی نشانه» هشتمین عنوان از مجموعۀ مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری، است. این مجموعه به منظور افزودن دانش نظری و مهارت‌های کاربردی دانشجویان طراحی گرافیک و علاقه‌مندان به این رشته تهیه شده است. در این مجموعه به طرح اولیۀ درس‌های پایه برای رشتۀ طراحی گرافیک در ارتباط تصویری پرداخته شده است. تصحیح رایتینگ تافل نمره صد

این کتاب با ارائۀ مباحث آموزشی، مثال­‌‌ها و تمرین‌هایی در زمینۀ طراحی نشانه، راهنمایی برای ساخت و ساز، طراحی  و اجرای گرافیک یک نشانه است. مخاطبان این کتاب، دانشجویان، هنرجویان و عموم دست­‌‌ اندرکاران طراحی و آموزش «نشانه» برای ارتباط تصویری هستند.

تا کنون عناوین طراحی حروف برای فونت فارسی، طراحی گرافیک برای وب و فضای مجازی، طراحی گرافیک متحرک، طراحی پوستر،طراحی گرافیک محیطی، تجزیه و تـحلیل آثار  گرافیک و طراحی  و گرافیک برای تبلیغات از این مجموعه به چاپ رسیده است.

 

گروه بندی کتاب ها