یکشنبه ۱۳۹۷/۴/۳۱
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها» تألیف سیامک یاسمی و محمدرضا پورنکی به زودی منتشر می‌شود

از آنجا که تحصیل در بسیاری از گرایش‌های رشتۀ ریاضی نیاز به آشنایی کامل با مدول‌ها دارد، درسی با عنوان جبر پیشرفته در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ریاضی ارائه می‌شود که یکی از هدف‌های آن، آشنایی با نظریۀ مدول‌هاست.

کتاب «مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها» منبعی مناسب برای درس جبر پیشرفته است، که برای تدریس در یک نیم‌سال تحصیلی به طول  15 هفته در 3 بخش زیر تدوین شده است:

بخش اول: مباحث مقدماتی/ فصل 1: مدول‌ها و زیرمدول‌ها/ فصل 2: همریختی‌ها و دنباله‌های دقیق/ فصل3: حاصل‌ضرب و حاصل جمع‌‌بندی مدول‌ها/ فصل4: Hom/ فصل5: ضرب تانسوری

بخش دوم: مباحث رسته‌ای/ فصل 6: رسته و تابعگون/ فصل7: مدول‌های آزاد/ فصل 8: مدول‌های پروژکتیو/ فصل 9: مدول‌های انژکتیو/ فصل 10: مدول‌های یکدست

بخش سوم: مباحث تکمیلی/ فصل 12: شرط‌های زنجیری روی مدول‌ها/ فصل 13: حلقه‌های نوتری و آرتینی/ فصل 14: حلقه‌های ساده و نیم‌ساده

کتاب «مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها» تألیف سیامک یاسمی و محمدرضا پورنکی با همکاری مشترک انتشارات دانشگاه صنعتی شریف و انتشارات فاطمی به زودی منتشر می‌شود.

این کتاب ویراست جدیدی از کتاب مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها است که پیش از این توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسیده بود.

گروه بندی کتاب ها