یکشنبه ۱۳۹۷/۴/۳۱
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «مدخل شعر معاصر فارسی» از مجموعۀ مسائل نظری ادبیات به زودی منتشر می‌شود.

نخستین کتاب از مجموعۀ «مسائل نظری ادبیات» با عنوان مدخل شعر معاصر فارسی (1285- 1392) نوشتۀ شهریار خسروی به زودی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

کتاب «مدخل شعر معاصر فارسی (1392-1285)» کوششی است برای معرفی منسجم و نظام‌مند شعر فارسی در یک قرن اخیر، شهریار خسروی ضمن عبور از کلیشه‌های رایج، روایتی از شعر معاصر ایران به دست میدهد که اساس آن را ایده‌ها و مفاهیم موجود در شعر و نقد ادبی معاصر ایران و نسبت آن‌ها با یک‌دیگر برمی‌سازد. ابتدا «روایت معیار»، شعر معاصر ایران معرفی و نقد شده است. سپس با اصلاح روایت رسمی و معیار، روایت جدیدی عرضه شده که هم مبتنی بر دادهها و شواهد تاریخی و هم مبتنی بر دیدگاهی منسجم است.

این اثر یک جریان‌شناسی توصیفی و مفهومی از شعر معاصر ایران است که در پایان، گزارشی تاریخی از شعر معاصر ایران هم به آن افزوده شده است. مزیت کتاب حاضر آن است که «شعر معاصر» را منحصر در«شعر نو» ندانسته و به انواع شعر قدمایی در دورۀ معاصر نیز می‌پردازد. همچنین کتاب تصویری از تحولات شعر معاصر، پس از انقلاب اسلامی هم ترسیم کرده‌است که در اغلب آثار دیگر مغفول مانده است.

 این کتاب در فصل‌های زیر تدوین شده است:

مقدمه: غلط، اما صریح/ چگونه این کتاب را بخوانیم؟

بخش اول: روایت معیار شعر معاصر فارسی: بیداری ایرانیان و پیدایش آگاهی تاریخی/ روایت معیار شعر نو/ مشکلات و کاستی‌های روایت معیار

بخش دوم: جریا‌ن‌شناسی شعر معاصر فارسی: بحثی در روش‌شناسی، گردآوری و طبقه‌بندی داده‌ها

فصل اول: محافظه‌کاران: محافظه‌کاران (پیشانیمایی‌ها)/ ادامۀ مکتب بازگشت در عصر جدید/ بازگشت به سبک خراسانی/ بازگشت به سبک عراقی/  بازگشت به سبک هندی/  نوقدمایی‌ها/  چهارپاره‌سرایان/ غزل نو/  غزل دیگر

فصل دوم: نیمایی‌ها: جدال قدیم و جدید و ظهور نیمایوشیج/  نیمایی‌های چپگرا: تعهدگرایان/ نمادگرایان/  شعر چریکی/  نیمایی‌های اسلامگرا/ نیمایی‌های راست: نابگرایان/ نیمایی‌های: غیرمتعهد/ بازگشت به نیما/ تصویرگرایان و ساده‌نویس‌ها

فصل سوم: رادیکال‌ها: رادیکال‌ها: نوگرایان غیرنیمایی/  نوگرایان معاصر نیما (پدرانِ دیگرِ شعر نو)/ ظهور شعر منثور: محمد مقدم، شین پرتو/  تندرکیا/  هوشنگ ایرانی/ موج نو: نابگرایان غیرنیمایی/ شعر دیگر/ شعر حجم/  شعر تجسمی، موج ناب، موج سوم، شعر گفتار و.../ شعر پسانیمایی/  زبانگرایان آوانگاردها/  جامعه‌گرایان غیرنیمایی و چپ‌های جدید/  چپ‌های جدید: حادبیانگرایی و/ ... شعر اجرایی

بخش سوم: شعر معاصر فارسی: یک مرور تاریخی: 1285-1304 : از شروع جنبش مشروطه تا تأسیس حکومت پهلوی/ 1304-1320 : پهلوی اول/ 1320-1332 : آغاز پهلوی دوم تا فروپاشی حزب توده و سقوط مصدق/ 1332-1342 : از کودتای سیا تا انقلاب سفید/ 1342-1349 : از انقلاب سفید تا آغاز مبارزۀ مسلحانه/ 1349-1357 : اقتدار و سقوط پهلوی دوم/ 1357-1360 : وضعیت استثنایی/ 1360-1368 : دهۀ شصت/ 1368-1376 : گردش به راست/ 1376-1384 : اصلاحات سیاسی/ 1384-1392 : ضد اصلاحات

شهریار خسروی شاعر، منتقد و پژوهشگر فلسفه، مجموعه شعری با عنوان روایت تورانی شاهنامه منتشر کرده است. حدود ده سال است که به طور جدی به ادبیات معاصر فارسی می‌اندیشد ؛ دربارۀ آن می‌نویسد و تدریس و پژوهش می‌کند. این کتاب، نخستین حاصل تلاش‌های چند سالۀ وی برای صورت‌بندی شعر معاصر فارسی است.

گروه بندی کتاب ها