سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۱۰   از   ۱۲                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

 ( ۱  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۲۸۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۲۵۲۰۰۰ ریال

۲.

جلد دوم: ترموديناميك محلولها و سينتيك شيميايي

برگزیده کتاب فصل

ازمجموعه کتابهای : شیمی فیزیک

تألیف : ایرا لوین

 ( ۱  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۳.

ویراست ششم

ازمجموعه کتابهای : شیمی فیزیک

 ( ۳  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۸۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۴.

با نگرش کاربردی/ جلد سوم

کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد , منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی

ویرایش : فروغ فرجود

 ( ۲  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۲۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۰۸۰۰۰ ریال

۵.

با نگرش کاربردی/ جلد اول

کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد , منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی

ویرایش : فروغ فرجود

 ( ۵  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

با نگرش کاربردی/ جلد دوم

کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد , منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی

ویرایش : فروغ فرجود

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۹۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۷.

جلد سوم: مکانیک کوانتمی و طیف سنجی مولکولی

ازمجموعه کتابهای : شیمی فیزیک

تألیف : ایرا لوین

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۴۵۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۸.

ترجمه : عیسی یاوری

 ( ۳  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۹.

ویرایش : فروغ فرجود

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۲۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۱۰.

ترجمه : عیسی یاوری

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۶۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 صفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها