سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۱۰   از   ۴۰                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های 100

تألیف : بیل ین

ترجمه : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۰۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۹۰۰۰۰ ریال

۲.

تمرینها و مسائل

ازمجموعه کتابهای : دورۀ درسی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۳۰۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۲۷۰۰۰۰ ریال

۳.

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های 100

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۷۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۶۳۰۰۰ ریال

۴.

سال دوم آموزش متوسطه

نظری (رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک)

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۲۶۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۵.

سال سوم آموزش متوسطه/ قسمت اول

نظری (رشتهٔ ریاضی و فیزیک)

کتاب تقدیری جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۳  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۲۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

سال سوم آموزش متوسطه/ قسمت دوم

نظری (رشتهٔ ریاضی و فیزیک)

کتاب تقدیری جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۱۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۷.

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های موضوعی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۳۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۱۷۰۰۰ ریال

۸.

سال اول دبیرستان

کتاب برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۷۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۹.

برگزیدۀ بیست و هفتمین دورۀ کتاب سال , تقدیر شده در پنجمین دورۀ کتاب فصل

ازمجموعه کتابهای : مفاهیم پایه در علوم تجربی

ترجمه : ناصر مقبلی

ویرایش : حسین دانشفر

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۳۵۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۳۱۵۰۰ ریال

۱۰.

تکنولوژی جدید روز

ترجمه : ناصر مقبلی

ویرایش : لطیف کاشیگر

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۲۷۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 صفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها